Pacjenci którzy otrzymali skierowanie na badania RTG mogą je wykonać w placówce:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Legnica

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

https://www.szpital.legnica.pl

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.