Oświadczenie o upoważnieniu lub braku upoważnienia do udzielenia informacji o stanie zdrowia


Pobierz oświadczenie

Oświadczenie o upoważnieniu lub braku upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej


Pobierz oświadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Pobierz wzór

Wniosek o dokumentację medyczną


Pobierz wzór
przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.