Pielęgniarka POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia  jest ważnym ogniwem systemu opieki nad pacjentami, dbania o ich zdrowie, dobre samopoczucie i świadomość działań profilaktycznych. Usługi pielęgniarskie świadczone są potrzebującym niemal przez całe ich życie – począwszy od drugiego miesiąca. Często pielęgniarka do domu zaczyna przychodzić wówczas, gdy zagości w nim poważna choroba lub niepełnosprawność. Pielęgniarka domowa zajmuje się planowaniem i realizacją całościowej opieki nad pacjentem oraz jego rodziną, którą należy wspomóc i nauczyć właściwego dbania o osobę niedomagającą. Do zadań pielęgniarki POZ należy także, obok świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, dzielenie się wiedzą z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Do zadań pielęgniarki Gminnego Ośrodka Zdrowia  należy:

  • wykonywanie iniekcji domięśniowych (zastrzyki),
  • zaopatrywanie ran,
  • zakładanie opatrunków na odleżyny, oparzenia,
  • cewnikowanie,
  • płukanie pęcherza,
  • wykonywanie zabiegów higieniczno-leczniczych w stomiach, przetokach,
  • dbanie o trudno gojące się rany,
  • przeprowadzanie inhalacji,
  • wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza specjalistę lub lekarza POZ.

Marzanna Mazur


Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna

Joanna Józkowicz


Pielęgniarka

Jadwiga Kaja


Pielęgniarka

Iwona Kolonowska


Pielęgniarka Kardiologiczna

Mariola Milewicz


Pielęgniarka

Danuta Grechowicz


Pielęgniarka

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.