W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach   zapewniamy pacjentom leczenie, a także szeroki dostęp do zabiegów oraz badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych. W gabinecie zabiegowym wykonujemy:


• pobieranie krwi do badań laboratoryjnych,
• pomiar ciśnienia tętniczego,
• badania EKG,
• iniekcje podskórne, śródskórne, dożylne i domięśniowe.


Gabinet zabiegowy czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Nasz personel :

Marzanna Mazur


Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna

Joanna Józkowicz


Pielęgniarka

Jadwiga Kaja


Pielęgniarka

Iwona Kolonowska


Pielęgniarka Kardiologiczna

Joanna Józkowicz


Pielęgniarka

Mariola Milewicz


Pielęgniarka

Danuta Grechowicz


Pielęgniarka

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.