Rejestracja

tel. +48 76 870 88 78

Rejestracja osobista możliwa w godzinach 08:00-18:00

E-mail: osrodek.zdrowia@op.pl

Adres:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach,

59-424 Męcinka , Piotrowice 113

Godziny otwarcia
Przychodnia czynna w godzinach 08:00-18:00

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.