Nagłe przypadki

Jeśli potrzebujesz pomocy lekarskiej poza godzinami otwarcia przychodni lub w święta, zapoznaj się z listą placówek pełniących dyżury.

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizuje:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 
tel. 76 72 11 644 lub centrala 76 72 11 000

www.szpital.legnica.pl/p,114,nocna-i-swiateczna-opieka-medyczna

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.