Położna POZ jest samodzielną specjalistką, której zadaniem jest opieka nad kobietą na każdym etapie jej życia. Ma uprawnienia do udzielania różnego rodzaju świadczeń: profilaktycznych, związanych z diagnostyką, leczeniem oraz rehabilitacją.

Do kompetencji naszych położnych należy:

 • kierowanie na badania diagnostyczne, których wykonanie jest warunkiem koniecznym w celu wczesnego rozpoznania ciąży podwyższonego ryzyka
 • opieka nad kobietą znajdującą się w ciąży fizjologicznej
 • udzielanie porad związanych z dietą kobiet ciężarnych
 • monitorowanie rozwoju płodu z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury medycznej
 • prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu
 • podejmowanie podczas porodu działań w sytuacjach tego wymagających (do czasu przybycia lekarza)
 • otaczanie opieką noworodki i niemowlęta (do 6 tygodnia życia)
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej kobiet i ich rodzin w zakresie przygotowania do życia w rodzinie i metod jej planowania
 • rozpoznawanie ciąży
 • prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku chorób kobiecych i patologii położniczych.

Nasze położne:

 • wspierają przyszłe mamy; przygotowują je do porodu, uczą opieki nad noworodkiem i niemowlęciem, karmienia piersią,
 • w ramach wizyt patronażowych, mających miejsce po rozwiązaniu, oceniają rozwój fizyczny i psychoruchowy dziecka oraz to, jak przebiega jego adaptacja do środowiska, w którym żyje,
 • podczas pierwszych wizyt po urodzeniu noworodka położna sprawdza stan jego skóry, błon śluzowych, jak goi się pępek; kontroluje wydaliny i wydzieliny dziecka, funkcjonowanie narządów zmysłów, prawidłowość odruchów,
 • obserwuje relacje panujące w rodzinie i reaguje na zaobserwowane sytuacje patologiczne,
 • informuje młodych rodziców o szczepieniach ochronnych i badaniach profilaktycznych, wspiera kobiety samotne wskazując miejsca, gdzie otrzymają pomoc.

Beata Jarmakowicz


Pielęgniarka, Położna

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.