Lekarze rodzinni i podstawowa opieka zdrowotna –

Nadrzędnym celem działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach  jest zapewnienie pacjentom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. W poradni, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zatrudniamy lekarzy rodzinnych, którzy przyjmują w swoim zakresie dzieci oraz dorosłych pacjentów. Dlatego są to pediatrzy oraz specjaliści chorób wewnętrznych, którzy udzielają konsultacji jako lekarze pierwszego kontaktu. Do bezpłatnej wizyty upoważnia prawidłowo złożona deklaracja oraz uregulowane ubezpieczenie zdrowotne.

Wyróżniają nas krótkie terminy oczekiwań do wybranego lekarza, co dodatkowo usprawnia nowoczesny system elektronicznej rejestracji, który pozwala dokładnie zaplanować poszczególne wizyty pacjentów. Warto również wiedzieć, że poza systemem e-rejestracji na konsultację można umówić się również telefonicznie i bezpośrednio w przychodni.

Nasi lekarze rodzinni

W poradni POZ  konsultacje w ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez następujących lekarzy:

Małgorzata Szmerło-Biała


Lekarz chorób wewnętrznych

Kinga Bałut


Pediatra

Leszek Nawracaj 


Internista

Jan Woydyłło


Pediatra

Wiesław Kepesz


Pediatra

Andrzej Szumilas


Lekarz chorób wewnętrznych

Wojciech Janiga


Ginekolog

Zadbaj o swoje zdrowie razem z nami!

Aby zostać naszym pacjentem, pobierz i wypełnij deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, a następnie złóż ją w przychodni Gminnego Ośrodka Zdrowia Piotrowice.

Do bezpłatnej wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia upoważnia prawidłowo złożona deklaracja oraz uregulowane ubezpieczenie zdrowotne.

Pediatra

Poradnia pediatryczna oferuje świadczenia medyczne z zakresu pediatrii dla dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Zakres procedur medycznych realizowanych przez lekarzy dziecięcych obejmuje porady związane prawidłowym rozwojem somatycznym i psychicznym, jak również zaburzeniami występującymi w tych obszarach. Oferuje również leczenie różnorodnych schorzeń wieku dziecięcego. Pediatrzy przyjmujący najmłodszych i nieco starszych pacjentów w Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach to specjaliści posiadający rozległą wiedzę medyczną oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

W przypadku dzieci konsultacja u lekarza pediatry realizowana jest zazwyczaj w dniu rejestracji. Wyjątek stanowią stałe okresy intensywnych zachorowań, kiedy to zainteresowanie wizytą w naszej placówce jest znacznie większe. W takich sytuacjach proponujemy najbliższy wolny termin, jakim dysponują lekarze w naszym ośrodku.

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.