Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia uwagi, skargi lub pochwały poprzez wpis do „Księgi skarg, uwag i wniosków”, która dostępna jest w Rejestracji.

Uwagę, skargę lub pochwałę można również złożyć anonimowo poprzez umieszczenie jej w formie pisemnej w skrzynce na ankiety, które dostępne są w naszych placówkach.

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.