Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach oferuje swoim pacjentom profesjonalną i kompleksową pomoc medyczną w wielu obszarach. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.