Aby zostać pacjentem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach należy złożyć:

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej


Pobierz deklarację

Deklaracja wyboru pielęgniarki


Pobierz deklarację

Deklaracja wyboru położnej


Pobierz deklarację
przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.